Skip to content

BLUSTURGIO paslaugų teikimo taisyklės


1. Elektroninis dalyvio bilietas

– Svetainės www.blusturgis.lt lankytojai turi galimybę internetu įsigyti elektroninį bilietą (e-bilietą). Įsigyjant e-bilietą būtina teisingai užpildyti kontaktinę informaciją, nes nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis bilietas. Šį bilietą rekomenduojame išsisaugoti savo telefone, o nesant tokiai galimybei, atsispausdinti ir pateikti prie įėjimo į BLUSTURGĮ.

– Vienu elektroniniu dalyvio bilietu pasinaudoti galima tik vieną kartą. Elektroninio bilieto savininkas neturi suteikti galimybės kitiems asmenims nukopijuoti savo bilieto. Dalyvio bilieto nukopijavimo atveju į renginį patenka asmuo, pirmas pateikęs bilietą įėjimo kontrolės vietoje. Personalizacija taikoma kiekvienam dalyvio bilietui.
– Dalyvio bilietą kopijuoti, dauginti, klastoti griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama panaudoti ar juos įgyti kitu neteisėtu būdu. Už šių draudimų pažeidimus arba bandymą pažeisti asmenys atsako LR įstatymuose numatyta tvarka. Asmenys, neteisėtai naudojantys bilietus gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 300 bei kitus straipsnius.


2. Pagrindinė informacija

Norėdami su mumis susisiekti rašykite el. pašto adresu sekmadienis@blusturgis.lt 

– Pirkdami bilietus internetu www.blusturgis.lt, galite atsiskaityti Paysera internetinės bankininkystės sistema. Dėl techninių kliūčių ar atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, atsiskaitymo būdai gali būti keičiami ar ribojami.

– Vieno pirkimo metu į vieną renginį galite įsigyti ne daugiau kaip 10 bilietų.

 Visas pastabas, pasiūlymus, atsiliepimus, nusiskundimus galite siųsti el. paštu: sekmadienis@blusturgis.lt 


3. Dalyvio bilietų grąžinimas 

Dalyvio bilietai yra nekeičiami ir atgal negrąžinami (išskyrus atvejus, kai renginys neįvyksta ar yra atšaukiamas):

Prieš perkant dalyvio bilietus apsvarstykite, ar galėsite atvykti į BLUSTURGĮ ir kokio kiekio bilietų Jums reikia.
 

INTERNETNĖS DALYVIŲ BILIETŲ PARDUOTUVĖS WWW.BLUSTURGIS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

Šios sutarties (toliau – Sutartis) šalimis yra BLUSTURGIS kaip elektroninės prekybos sistemos BLUSTURGIS.LT administratorius (toliau – Pardavėjas) iš vienos pusės ir fizinis arba juridinis asmuo, perkantis dalyvio bilietus elektroninėje BLUSTURGIS.LT parduotuvėjs (toliau – Pirkėjas).

Sutarties įsigaliojimas

Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai BLUSTURGIS.LT Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje, sutinka su naudojimosi sąlygomis ir apmoka užsakymą.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę reikalauti savalaikio ir tinkamo užsakytų dalyvio bilietų pristatymo, išskyrus atvejus numatytus šioje sutartyje.

Pirkėjas įsipareigoja

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti, o įsigydamas dalyvio bilietus privalo nurodyti teisingus duomenis, už kurių tikslumą yra atsakingas pats Pirkėjas. Pirkėjas, naudodamasis BLUSTURGIS.LT, sutinka su Sutarties taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti BLUSTURGIS.LT darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis BLUSTURGIS.LT.
Pardavėjas turi teisę atsisakyti parduoti bilietus, jei registracijos, bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys.


Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka

Pirkėjo perkamų dalyvių bilietų kaina pateikiama elektroninės prekybos sistemoje BLUSTURGIS.LT prieš pasirenkant Pirkėjo krepšelio apmokėjimo būdą. Bilietų kainos yra pateikiamos atskirai. Kainos nurodytos su mokesčiais.

Šalių atsakomybė

Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pirkėjas atsako už pateikiamų duomenų teisingumą. Atsakomybę už pateiktų duomenų išsamumą bei tikslumą atsako Pirkėjas. Pardavėjas neatsako už bilietų pardavimo metu ne dėl jo kaltės atsiradusius sutrikimus ir/ar asmenų bei trečiųjų asmenų patirtą žalą.


Duomenų tvarkymo taisyklės
Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu dalyvio bilietų užsakymo ir apmokėjimo metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi reikalaujami duomenys, Pardavėjas neatsako už savalaikį ir tinkamą šios Sutarties vykdymą. Neapribojant to, kas išdėstyta, bet kuris lankytojas arba Pirkėjas besąlygiškai sutinka, kad Pardavėjas gali tvarkyti jo(s) asmens duomenis laikydamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Pagal šias sąlygas Pardavėjas gali tvarkyti tiktai lankytojo arba Pirkėjo asmens duomenis, kuriuos ji(s) pateikė pirkdama(s) dalyvio bilietus prekybos sistemoje. Šių sąlygų kontekste vienintelis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra Pardavėjas elektroninės dalyvių bilietų prekybos sistemos adresu www.blustugis.lt administravimas, įskaitant informavimą apie Pardavėjo vykdomas akcijas, jeigu vartotojas užsiprenumeravo naujienlaiškį ir davė išankstinį sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais.


Konfidencialumas

Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims Pirkėjo užsakymo anketoje pateikiamų duomenų.
Sutartyje numatyti įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

Baigiamosios nuostatos

Visus raštus, pranešimus ir kitus dokumentus Šalys viena kitai įsipareigoja siųsti elektroniniu paštu arba pateikti raštu, kai tai būtina Sutartyje nurodytais atvejais. Pirkėjo rekvizitai pateikiami užsakymo anketoje.